Ramazan (mjesec posta) za 1443/2022 počinje, ako Bogda, u subotu 2-og aprila, 2022