Nova Mektebska Godina, 2022/ 2023

HUTBA REISUL-ULEME DR. HUSEINA KAVAZOVIĆA

Begova džamija, Sarajevo, 2.9.2022.
قال الله سبحانه و تعالي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
و قأل رسوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova i Vladaru dana sudnjeg.
Koji znanjem i mudrošću daruje koga hoće, a ostavlja u zabuni koga
hoće.

Neka Njegov mir i spas budu nad Muhammedom poslanikom i svim
njegovim sljedbenicima, u svim, pa i u ovom našem, vremenu.

Poštovana braćo i sestre!

U danima kada u novi ciklus obrazovanja naši mladi ponosno i gordo
kreću, svjesniji smo važnosti sticanja znanja i naše potrebe da im pružimo
što bolje uvjete i što bolje ih podstaknemo da hrabro uplove u okeane
saznavanja i naučavanja. Znanje je velika blagodat, nimet, koji nam je Allah
podario. Naglasimo i nikada nemojmo zaboraviti, ili, ne daj Bože, stiditi se
našega pripadanja svjetskoj kulturi, koja počiva na velikom i najvažnijem
imperativu: Uči!, u ime svoga Gospodara!

Inspirirani tom jednostavnom zapovijedi, muslimani su utemeljili
veličanstvenu kulturu, nošeni elanom i visokim stremljenjima. Ta kultura će
osloboditi ljudski um, srce i dušu i čovjeka izvesti na put milosti, humanosti
i istinskih vrijednosti. Islam je sebi privukao milione ljudi ondašnjeg
čovječanstva, a danas skoro dvije milijarde ljudi nastavlja njihovim stazama.
A na nama je, kao i na njima, obaveza ostvarivanja makar uvida u
znanja o njegovom učenju i svakodnevnim obavezama koje iz njega
proizlaze, te pretakanju toga znanja u moralno postupanje, krijepost i
požrtvovanost u promoviranju i činjenju dobra. Ona je stalna, kako prije,
tako i danas, i tako u budućnosti. Onako kako su je naši preci razumijevali,
razumijevamo je i mi danas, podižući obrazovni sistem od mekteba, škola i
obdaništa, do fakulteta i instituta, u kojima na mlađe generacije prenosimo
Božiju blagodat znanja. Jer, o svemu što izvršava musliman mora imati
znanje. To je njegova obaveza i na nju se misli u hadisu: Tražiti znanje je
stroga obaveza svakog muslimana!

Sva znanja su važna. Kur’an podstiče na njih, kao što podstiče i
muslimane da ih usvajaju i prenose na sljedeće generacije. Ima li
veličanstvenijeg podsticaja od kur’anskih riječi: A Allah će na visoke stepene
uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. A Allah dobro
zna ono što radite. (El-Mudžadele, 11.)

Na krilima vjere, u ranoj muslimanskoj zajednici je nastupila velika i
sveobuhvatna naučna aktivnost. Među vjernicima je vladala neutoljiva glad
za novim spoznajama. Učeni ljudi uživali su društveni ugled, bili cijenjeni i
poštovani, a njihova riječ se prenosila kao nešto najdragocjenije. „Učeni
ljudi su nasljednici vjerovjesnika!“, odzvanjale su riječi Muhammeda, a.s., i u
srcima njegovih sljedbenika raspirivale ljubav prema tim ljudima.

Prema učenjacima su se okretale i upućivale mase ljudi, naročito
mladih. Bili su uzori u svakodnevnom ponašanju i vodilli su računa o svakoj
sitnici. Budući da su bdjeli nad okolnostima života i vodili računa o
ekonomskom i duhovnom stanju ljudi, svojim autoritetom su utjecali na
državne strukture i one su morale pokazivati odgovornost prema
obavezama koje su preuzele – morale su suzbijati zlo, zastupati pravdu i
snažno biti angažirane na radu za dobrobit ljudi, ali i općeg životnog
ambijenta.

Tako je kada učenjaci vrše svoju ulogu i kad se država rukovodi onim
što joj kažu ljudi od znanja. Tada se blagodati rasprostiru posvuda, i osjete
ih i životinje, ne samo ljudi. Poslanik, a.s., rekao je: „Doista, Allah, Njegovi
meleki i stanovnici nebesa i Zemlje, čak i mrav u svom leglu, i riba,
blagosiljaju onoga ko ljude podučava dobru!“ (Et-Tirmizi)
U našoj tradiciji se pod izrazom alim primarno podrazumijeva
poznavalac Kur'ana i suneta, poznavalac Božijih naredbi i zabrana, ali i
intencija vjere i ciljeva koje ona nastoji ostvariti. Osnova je, dakle,
poznavanje dobrog i lošeg i svijest o rezultatima, odnosno posljedicama
jednog i drugog, te umijeće izvođenja pravilnog zaključka i usvajanja
pravilne odluke.

Da bi se ta odgovorna zadaća mogla vršiti na prikladan način, svakako
je potrebno znanje, poznavanje onoga što treba činiti i kako ga činiti. Narodi
koji marljivo rade i koji usvoje više znanja i to znanje uključe u životne
tokove – idu ispred drugih. To se posebno odnosi na znanja i umijeća
aktuelnog vremena, o čemu smo dužni voditi računa. Ovladavanje tim
znanjima i umijećima kolektivna je obaveza muslimana. Oni ovu obavezu
moraju realizirati putem države i nad njom danonoćno bdjeti.

U nastojanju da probudi svijest kod svojih sljedbenika o znanju
Vjerovjesnik, a.s., rekao je: „Prednost učenjaka nad pobožnjakom (koji nije
učen) poput je prednosti Mjeseca u noći uštapa nad ostalim zvijezdama.
Učenjaci su nasljednici vjerovjesnika, a vjerovjesnici iza sebe nisu ostavili
nasljedstvo u dinarima i dirhemima, već znanje. Ko se njega bude držao
opredijelio se za veliku vrijednost!“

Učen čovjek osvjetljava put pobožnjaku i ljudima ukazuje na
opasnosti koje ih vrebaju i koje bi im mogle prouzročiti veliku štetu, budući
da razumiju stvarnost bolje od drugih. „Jedan poznavalac propisa je za
šejtana gori od hiljadu pobožnjaka“, rekao je Vjerovjesnik, a.s. Jer,
poznavalac propisa ne samo da poznaje propis kao takav, već zna i kakve
posljedice mogu nastupiti nepoštivanjem tih propisa, dok neuk pobožnjak
može lahko biti obmanut.

Čovjek je u početku potpuno neuk, a potom počinje stjecati znanja:
Allah vas iz utroba majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh, vid i
razum! (En-Nahl, 78). Tako čovjek postupno uči. Njegova znanja se sve više
produbljuju i proširuju, a krajnji domet znanja je bogobojaznost, strah od
postupanja suprotno načelima na kojima je On uspostavio ovaj svijet.
Nije poznato da je Poslanik, a.s., od Boga iskao da mu dadne ičega više
od onog što je imao, osim znanja. Kada je objavljen ajet: I reci: „Gospodaru
moj, povećaj mi znanje!“ (Tā-Hā, 114), Poslanik je, molio: „Bože moj, poduči
me onom što će mi koristiti i daj mi korist od onog čemu si me podučio, i
povećaj mi znanje!“

Draga braćo i sestre!
Živimo u vremenu svakodnevnih smutnji i obmana. Dužnost je učenih
ljudi da se više angažiraju u borbi protiv njihove dominacije. Pozivam ih da
to učine, da ljudima razgrću te tmine i da ih upućuju dobru. Znanje i
obrazovanje neće vršiti svoju ulogu ukoliko učeni ljudi nisu uključeni u
društvena događanja. Učenjaci neće vršiti svoju zadaću ukoliko nisu
angažirani u društvu. Musliman je onaj koji drži ravnotežu (el-mizan) u
svemu, pa i u sticanju znanja. On je onaj koji vjeruje u dva svijeta: alemul-
gajbi veš-šehade, onaj još uvijek nepoznati i ovaj poznati svijet, koji nas
okružuje. Put do svijeta nepoznatog vodi nas preko ovog svijeta kojeg
moramo upoznati, a to je moguće samo naukom.

U ovom vremenu se u nekim područjima naše stvarnosti ne snalazimo
najbolje, a štošta smo uradili i pogrešno. Ima, naravno, i mnogo dobrog.
Dobro smo uradili što smo se snažno pokrenuli da školujemo našu djecu. Na
tom planu pokazali smo odlične rezultate. Sama Islamska zajednica je za
stipendiranje učenika i studenata do sada izdvojila više miliona maraka.
Desetine hiljada djece obuhvaćeno je ovim programom. Većinu toga,
dakako, izdvojili su naše džematlije, naročito u dijaspori, koji su se odazvali
našem pozivu. Na tu činjenicu smo veoma ponosni i skrušeno molimo
Allaha da sve te ljude nagradi Svojom nagradom. Da nije bilo te pomoći,
mnoga djeca bi ostala neškolovana i neobrazovana.

Nažalost, mnogo je lutanja u našem obrazovnom sistemu. Stječe se
dojam da svakom više vjerujemo nego sami sebi. Koji god je stranac došao
među nas da nam proda kakvu ideju, mi smo je prihvatili i platili. Svaki
trgovac diplomama je mogao otvoriti školu i fakultet, a tako je i danas.
Državne škole i univerziteti su dobili nelojalnu konkurenciju, a tome
su često kumovali i sami profesori. S korumpiranjem društva se ne počinje
na radnom mjestu, već u obrazovnom sistemu, u školi i na fakultetu. Tamo
sve počinje.

Nažalost, ova priča ima i svoj nastavak. Mnoga od djece, koja su
svojim trudom stekla znanje, odlaze iz zemlje. Domovini je uskraćeno
njihovo znanje. U narednom periodu jedan od prioritetnih zadataka treba
nam biti da ovome stanemo ukraj, da korupciji u obrazovanju stanemo
ukraj, da našu djecu zadržimo ovdje.

Molim Allaha, dž.š., da našoj djeci poveća ljubav za znanjem i
bogobojaznošću. Neka ih meleki nose na svojim krilima.
Neka Uzvišeni Allah svima nam otvori puteve prema tome.

Amin!