O Nama

Najstarija bošnjačka džamija Kanade, nekada zvana Hrvatska džamija, nalazi se na adresi 75 Birmingham Street, nadomak Toronto-Centar grada , i jedna je od najstarijih džamija Toronta, a zasigurno najstarija džamija sa minaretom. Ujedno ovo je i jedina džamija u Kanadi sa minaretom u osmanlijskom stilu.

Bošnjaci ili bosanski muslimani hrvatske nacionalnosti, kako su se oni tada osjećali i izjašnjavali, bili su inicijatori i jedni od glavnih aktera osnivanja prvih džamija Toronta. Prve mesdžide, od kojih su nastale prve tri najstarije džamije Toronta, su osnovali Bošnjaci i Albanci kasnih sezdesetih godina.

Dakle bosanski muslimani hrvatske nacionalnosti su 1973.god. na današnjoj adresi (75 Birmingham Street, Toronto) kupili omanju crkvu koja je pretvorena u mesdžid. Nekih desetak godina kasnije na toj lokaciji stari objekat je srušen i na istom mjestu je nikla potpuno nova džamija, a dvije godine kasnije (tačnije 1985.) izgradjen je uz nju i prvi minaret u provinciji Ontario. Izgradnju džamije su pomogli mnogi balkanski muslimani, hrvatska udruženja i crkave, kao i Svjetska islamska liga pri UN te ambasada Saudijske Arabije iz Otave.

U početku su u ovoj džamiji imamili imami iz arapskih zemalja a onda je početkom 1989.god. angažovan Nedžad ef. Hafizovic, koji i dan danas obnaša dužnost imama ove džamije. Sa njegovim dolaskom nastaje jedno novo razdoblje emancipacije bosanskih muslimana i njihovog vjerskog života, tako da osim bosanskog izgleda i munare, džamija dobiva bosansko ime i bošnjačku dušu. Naime, na godišnjoj skupštini 1995. džamija je dobila sadašnji naziv Bošnjački islamski Centar.

Pored redovnih aktivnosti (koje obuhvataju pet dnevnih namaza, džumu namaz te dva bajram namaza) u Bošnjačkom Islamskom Centru se obvljaju šeriatska i civilna vjenčanja mladenaca, mevludski programi vezano za razne manifestacije i blagdane te obrazovni programi za razne uzraste kao i ostali servisi od krucijalne važnosti za muslimane generalno a za bošnjake posebno.

Bosnjackim islamskim centom inace upravljaju dva odbora, Upravni i Nadzorni, kao i Vijece ocnivaca. Clanovi odbora se biraju na godisnjim skupstinama i to na period od cetiri godine.